MISJA i WIZJA

MISJA

Wychowanie Dziecka na mądrego i szczęśliwego człowieka to najpiękniejszy dar,  jaki możemy – my dorośli – mu dać. Jest to prawdziwe wyzwanie, które wymaga od nas odwagi, odpowiedzialności oraz cierpliwości w odkrywaniu potencjału, drzemiącego w każdym z maluchów. Naszą misją jest pokazywanie świata jako wielkiego niezwykłego pola możliwości. Z jednej strony jako całości, za którą każdy jest odpowiedzialny, z drugiej jako mozaiki puzzli, z których każdy jest piękny, bo różni się od innych. Wielkość i zróżnicowanie świata ma być dla Dzieci zachętą do przygód i radosnego odkrywania go, bez uprzedzeń, lęku, bez barier i obciążeń, za to z wrażliwością i szacunkiem dla innych.

Misja i wizja naszego przedszkola:

1. Wychowanie w kulturze, przez kulturę i do kultury:

Człowiek rozwija się w kulturze. Kultura go otacza i warunkuje istnienie jeszcze zanim się narodzi. Wchodzenie w świat kultury jest niekończącym się procesem, ale to właśnie w dzieciństwie kształtują się przekonania, sądy, opinie, uprzedzenia, postawy, nawyki, które zaważą na przyszłych wyborach życiowych młodego człowieka. Promując wychowanie przez kulturę i do kultury zwracamy uwagę na wieloaspektowość słowa kultura. W naszym przedszkolu uczymy więc kultury słowa, zachowania się, dobrych manier, kultury sportu jak również kulturowości innych krajów i narodowości.

Propagujemy również wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.

2. Zabawa ponad wszystko

Dzieciństwo to czas niezwykły- każde dziecko ma prawo do zabawy. W naszym przedszkolu to właśnie szeroko rozumiana zabawa jest sposobem na przekazanie ważnych i pożytecznych treści. Zamierzone przez nas efekty poznawcze, nabywane umiejętności i odkrywane talenty będą ujawniać się niemal automatycznie w trakcie zabaw. Preferowane przez nas formy to: zabawy ruchowe, słowne, logiczne, śpiewane, relaksacyjne, drama, ale też tak uwielbiana zabawa swobodna, dająca pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni.

Zabawa – to na niej opieramy naszą działalność wychowawczą i dydaktyczną.

Powtarzając za Friedrichem Frobelem „wolność zabawy to prawo najpierwsze…”, nie startujemy w wyścigu talentów, lecz pozostawiamy Dzieciom pełną wolność spokojnego bawienia się w życie:-)

3. MESSY PLAY AREA- czyli LEPIŁAPKI

To podróż w beztroski świat ekspresji i twórczości. Dzieci uczą się przez zabawę i poznają otoczenie za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, smaku, dotyku, równowagi. Zajęcia łączą zabawy plastyczne z doświadczeniami sensorycznymi, istotnymi dla rozwoju małego dziecka zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Podczas zajęć wspólnie lepimy, malujemy, bawimy się kaszą, mąką, fasolą, gliną, wodą i innymi cennymi dla rozwoju materiałami. Będziemy więc rzeźbić, rysować w soli, stemplować, odkrywać faktury, malować rękami, robić pierwsze książki, magiczne kolaże, piasek księżycowy i ugniatać własnej roboty kolorowe ciastoliny. Eksperymentować, tworzyć i… brudzić się. Będziemy brudzić nie tylko łapki, ale stópki i buźki też:)

4. W zdrowym ciele, zdrowy duch

Myśląc o potrzebach małego człowieka należy pamiętać o jego rozwoju fizycznym.

W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do wszelkich form aktywności fizycznej:

spacerów, ćwiczeń ruchowych, rytmiki i tańców oraz różnych gier i zabaw na świeżym powietrzu w naszym dużym ogrodzie. Aktywność fizyczna warunkuje dobry nastrój i zachowanie Dziecka. Jednakże prócz aktywności fizycznej, do prawidłowego rozwoju nasze Dzieciaki potrzebują prawidłowego odżywiania.

W naszym przedszkolu dbamy o jakość dziecięcych posiłków- jemy smacznie i zdrowo.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*