Komunikacja

Kładziemy szczególny nacisk na dobre samopoczucie Dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski. Celem wychowawczym jest kształtowanie empatii, odpowiedzialności za siebie i innych. Gwarancją poszanowania godności Dziecka są poniższe zasady, których przestrzegamy.

I. ZASADA POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO ZAJĘĆ

Każde Dziecko może korzystać z wszystkich zajęć. Opłata za wszystkie zajęcia zawiera się w czesnym, dlatego nie zdarza się by Dziecko zostało wyproszone z sali podczas zabawy.

II. ZASADA OTWARTYCH DRZWI

Nasze drzwi są dla Rodziców zawsze otwarte. Rezerwujemy czas do dyspozycji Rodziców służąc dokładną informacją, radą, pomocą.

Komunikacja z Rodzicami

Informacje o Dziecku przekazywane są bezpośrednio lub pośrednio (drogą mailową lub telefoniczną). Rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego Dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy.

Informacje zbiorcze o postępach Dziecka przekazywane są Rodzicom podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą oraz w arkuszach przekazywanym Rodzicom dwa razy do roku – po pierwszym i drugim semestrze.

Informacje o postępach w rozwoju gromadzone są przez Przedszkole w dokumentacji personalnej Dziecka.

Plan zajęć na dany miesiąc wywieszany jest na tablicy informacyjnej. Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej Przedszkola jak również wysyłany Rodzicom drogą mailową.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*