Metody

Kształcenia

specjalnego

Pracując w oparciu o dokonaną ocenę funkcjonowania dziecka (przy użyciu narzędzia KORP oraz VB-MAPP) tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Dzięki temu zapewniamy Naszym Podopiecznym wszechstronne wsparcie we wszystkich sferach rozwoju.

Rozwój społeczny, funkcjonalne komunikowanie się, jak również rozwijanie zachowań kontekstowo poprawnych to główne cele terapeutyczne w naszym przedszkolu. Dzięki regularnemu monitorowaniu postępów, na bieżąco wprowadzamy zmiany w programach terapeutycznych, dostosowując się do zmian w ich zachowaniu.

Podstawowym celem Przedszkola Niepublicznego Yogi jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i zrozumiałego środowiska, które sprzyja nabywaniu i kształtowaniu nowych umiejętności podczas terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych oraz ich generalizowaniu, i utrzymywaniu zarówno w środowisku przedszkolnym jak i poza nim. Sprzyja to rozwojowi samodzielności oraz kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Oferujemy:

Zapewniamy:

YOGI

„Martwimy się, kim dziecko stanie się jutro, ale zapominamy, że jest kimś dzisiaj”.

TERAPIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Terapie indywidualne i grupowe są systematycznie prowadzone i monitorowane przez specjalistów przedszkola. Zajęcia realizowane są głównie w oparciu o metody Stosowanej Analiza Zachowania. Ponadto, w ramach terapii indywidualnej

i grupowej każde dziecko realizuje dostosowany do jego potrzeb, i umiejętności program edukacyjno – terapeutyczny,

gdzie szczególny nacisk kładzie się na pracę nad deficytami, i nadmiarami behawioralnymi dziecka.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

pic-30
h-18

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 

Na podstawie IPET tworzony jest plan zajęć terapeutycznych dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości. Jest on modyfikowany w zależności od postępów dziecka poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Celem systematycznych, codziennych i intensywnych ćwiczeń jest nauka różnego rodzaju zabawy – konstrukcyjnej, tematycznej, w udawanie, i innych, które są podstawową aktywnością każdego dziecka. Zabawa daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z innym dzieckiem, pozwala na naukę nowych umiejętności, stanowi alternatywę dla wielu współistniejących w autyzmie trudnych zachowań. Uczymy również malowania farbami, kolorowania, wycinania, rysowania, ćwiczeń gimnastycznych, słuchania opowiadań i bajek, naśladowania, rozwijamy percepcję słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwijamy komunikację.

 

Podstawą wszelkich naszych oddziaływań edukacyjnych są zróżnicowane i bardzo atrakcyjne dla dzieci systemy motywacyjne, dlatego dzieci uczą się szybko, łatwo i z przyjemnością. Wyposażamy dziecko w obszerny zestaw umiejętności przedszkolnych, które gwarantują mu sukces integracyjny.

pic-10
h-18

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Umiejętności społeczne często stanowią poważny deficyt. Uczymy dzieci samodzielności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ubierania i rozbierania, mycia rąk, zębów i twarzy, samodzielnego jedzenia, niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów, aktywności i zabaw a także organizowania sobie czasu wolnego.

 

Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób. Systematyczne wyjścia poza przedszkole pozwalają dzieciom uczyć się poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej takich jak: autobusy, tramwaje, sklepy, miejsca zabaw dziecięcych, place zabaw, kina czy teatry.