Rozkład dnia

Nasz plan dnia zapewnia dzieciom czas na uczestnictwo zarówno w zajęciach grupowych, jak i samodzielnych zajęciach z wyborem aktywnośći.

Zbiórka dzieci:

7:00 – 9:00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zabawy stolikowe, zabawy ruchowe, ortofoniczne, zabawy kierowane. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, ćwiczenia graficzne, logopedyczne.

Śniadanie:

9:00 – 9:30 

przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, trening samodzielności.

Zajęcia

9:30

zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupie (rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, matematycznej, konstrukcyjno – plastycznej,
ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z przyborami) – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

Gry i zabawy

10:45 – 11:30

pobyt w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze; zabawy i gry ruchowe ; prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki.

Obiad

11:30

Relaksacja

11:30 – 12:00

pobyt w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze; zabawy i gry ruchowe ; prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki.

Aktywny odpoczynek

12:00 – 14:00

odpoczynek poobiedni / zabawy ruchowe, muzyczne, taneczne, gry planszowe

Podwieczorek

14:30

Podwieczorek

15:00 – 17:00

rozchodzenie się dzieci, indywidualne zajęcia wyrównawcze, zabawy i gry
według zainteresowań dzieci, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, zabawy w ogrodzie.