Nasze metody

Pracując w oparciu o dokonaną ocenę funkcjonowania dziecka (przy użyciu narzędzia KORP oraz VB-MAPP) tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, dzięki czemu zapewniamy Naszym Podopiecznym wszechstronne wsparcie we wszystkich sferach rozwoju.

Rozwój społeczny, funkcjonalne komunikowanie się, jak również rozwijanie zachowań kontekstowo poprawnych to główne cele terapeutyczne w naszym przedszkolu. Dzięki regularnemu monitorowaniu postępów, na bieżąco wprowadzamy zmiany w programach terapeutycznych, dostosowując się do zmian w ich zachowaniu.

Podstawowym celem Przedszkola Niepublicznego Yogi jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i zrozumiałego środowiska, które sprzyja nabywaniu i kształtowaniu nowych umiejętności podczas terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych oraz ich generalizowaniu, i utrzymywaniu zarówno w środowisku przedszkolnym jak i poza nim. Sprzyja to rozwojowi samodzielności oraz kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Metody

TERAPIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Terapie indywidualne i grupowe są systematycznie prowadzone i monitorowane przez specjalistów przedszkola. Zajęcia realizowane są głównie w oparciu o metody Stosowanej Analiza Zachowania. Ponadto, w ramach terapii indywidualnej

i grupowej każde dziecko realizuje dostosowany do jego potrzeb, i umiejętności program edukacyjno – terapeutyczny,

gdzie szczególny nacisk kładzie się na pracę nad deficytami, i nadmiarami behawioralnymi dziecka.

aba-therapy

“ABA” (Applied Behavioral Analysist)

Nasze przedszkole pracuje w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), w podejściu Pyramid.

Stosowana Analiza Zachowania jest zestawem praw, które stanowią podstawę dla wielu procedur behawioralnych. Stosowana analiza zachowania jest oparta na teorii uczenia się i teorii dotyczącej zachowania.

        Podejście Pyramid do Edukacji to kompleksowy model służący do kształtowania i wspierania skutecznego środowiska do nauki. Podejście Pyramid oferuje solidne podstawy tym, którzy nauczają przedszkolach, szkołach, pracy, domu lub w społeczeństwie. Korzyści z tego unikatowego modelu czerpią osoby w każdym wieku
z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, zaburzeniami komunikacji i/lub innymi problemami z uczeniem się.

       Aby zmaksymalizować wyniki ucznia, potrzebne są nie tylko informacje o tym, czego i jak uczyć, lecz również plan, który połączy wszystkie elementy w całość. Podejście Pyramid stanowi jasny przewodnik dla całego zespołu, określający, na czym należy się skupić i w jakiej kolejności. Tak jak budowa piramidy wymaga najpierw położenia solidnych fundamentów przed wzniesieniem właściwej budowli, tak samo podejście Pyramid zaczyna się od ustanowienia silnej podstawy z wykorzystaniem opartego na badaniach naukowych podejścia do nauczania.

        Wdrażając Podejście Pyramid do Edukacji, tworzymy skuteczne środowisko do nauki, w którym postępy ucznia
i jego samodzielność będą się zwiększać 

Zajęcia indywidualne:

yogi-zajecia-indywidualne
yogi-zajecia-grupowe

Zajęcia grupowe:

Na podstawie IPET tworzony jest plan zajęć terapeutycznych dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości. Jest on modyfikowany w zależności od postępów dziecka poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko.

Trening jedzenia nowych potraw

Wiele dzieci z autyzmem prezentuje specyficzną wybiórczość w jedzeniu. Nie jedzą określonych produktów  lub systematycznie wycofują kolejne potrawy z jadłospisu. Pomagamy rodzicom poszerzać repertuar żywieniowy dziecka w trosce o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ich dzieci. Prowadzimy trening jedzenia nowych potraw na terenie przedszkola oraz przekazujemy rodzicom wskazówki do wprowadzenia zmian żywieniowych w domu rodzinnym.

trening-potraw
yogi-trening umiejetnosci-spoleczny

Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne często stanowią poważny deficyt. Uczymy dzieci samodzielności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ubierania i rozbierania, mycia rąk, zębów i twarzy, samodzielnego jedzenia, niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów, aktywności i zabaw a także organizowania sobie czasu wolnego.

Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób. Systematyczne wyjścia poza przedszkole pozwalają dzieciom uczyć się poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej takich jak: autobusy, tramwaje, sklepy, miejsca zabaw dziecięcych, place zabaw, kina czy teatry.